Arbete kring paraplyprojekt pausat

Vi kan för närvarande inte besluta om paraplyprojekt enligt nedanstående meddelande från Jordbruksverket:


Jordbruksverket måste tyvärr meddela att DG AGRI vid Europeiska kommissionen har betydande invändningar mot att genomföra paraplyprojekt på det sätt som Sverige har tänkt. Kommissionen skickade i förra veckan ett så kallat underhandsmeddelande vilket inte är ett formellt och slutligt ställningstagande men en signal om att detta behöver utredas mer innan vi kan godkänna paraplyprojekt.  Vi planerar nu att träffa dem för att mer ingående redogöra för vår modell och hoppas att vi kan få en samsyn i frågan. Invändningarna gäller främst rimlighetsbedömning och det faktum att alla delaktiviteter inte är kända i samband med att LAG och Jordbruksverket fattar beslut om paraplyprojektet. Eftersom paraplyprojekt är LAG-ägda projekt menar kommissionen också att LAG inte själva kan ansvara för de administrativa kontrollerna av delaktiviteterna. 
 
Detta innebär att Jordbruksverket tills vidare inte kan fatta beslut om paraplyprojekt samt att rutinerna som berör paraplyprojekt inte publiceras i handläggarstödet. 
 
Vi beklagar de olägenheter som detta för med sig för er i form av merarbete och missriktade mobiliserings-insatser. Vi kommer att göra allt vi kan för att försöka bringa klarhet i frågan. I dagsläget är det svårt att uppskatta när vi får tydligare besked från kommissionen men vi befarar att detta kan dra ut på tiden minst till efter sommaren.