Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Torsdag 2019-02-07
Onsdag 2019-04-10
Torsdag 2019-10-03
Torsdag 2019-12-12

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Tisdag 2019-01-29
Torsdag 2019-03-28
Tisdag 2019-05-07
Torsdag 2019-09-26
Onsdag 2019-12-04

 

Föreningsstämma

Onsdag 2019-05-15
 

 


 

.