Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

2018-02-07  
2018-04-05 
2018-06-12  
2018-10-04  inställt!
2018-11-08
2018-12-13  

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

2017-12-05
2018-02-01
2018-03-26 
2018-05-29  
2018-09-26 inställt!
2018-10-25
2018-12-04

 

Föreningsstämma

2018-05-08  ordinarie
2018-06-12  extra

 

 


 

.