Mötesprotokoll

Här publicerar vi löpande protokollen efter våra möten.

2018-06-12 Extra årsstämma

2018-05-08 Årstämma

2017-05-10 Årsstämma

2015-09-30 Extra stämma

2015-08-12 Årsstämma


 

Övriga publikationer


Lokalutvecklingsstrategi

Stadgar


 

.