Hitta projekt

STÖDMOTTAGARE:
Marica Lådö

KONTAKT:
Marica Lådö
magasinetkrakeryd@gmail.com

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Mjölby

TEMAOMRÅDE:
Företagande och arbetstillfällen
 

JOURNALNR:
2020-1282

STARTDATUM
2020-03-24

SLUTDATUM
2022-11-30

BEVILJAT STÖD:
200 000 kr

PROJEKTOMFÅNG:
322 512 kr

PROJEKTSTATUS:
Pågående

Nya magasinet KråkerydVilken är målgruppen för projektet?
Målgruppen för projektet är konsumenter och besökare.


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att göra magasinet Kråkeryd till ett intressant besöksmål som förstärker upplevelsen av Väderstad i synnerhet och Östergötland i allmänhet. Målet med projektet är att utveckla butiken och synliggöra den för att väcka intresse, ge butiken ett ansikte utåt och skapa goda kundrelationer med hjälp av olika event till annonsering och digital närvaro.

Projektet avser att genomföra dessa aktiviteter:

  • öka butiksytan från 20 kvadrat till ca 80 kvadrat
  • köpa butiksutrustning
  • förstärka och utveckla den grafiska profilen 
  • synliggöra verksamheten i sociala medierVad är bakgrunden till projektet?
Magasinet Kråkeryd öppnade upp dörrarna i samma hus som Väderstad Byggnadsvårdsbutik i april 2019 och har baserat på sin lilla yta (18-20 kvm) haft en mycket positiv och intressant utveckling. Vår övertygelse och ambition är att i vårt sortiment erbjuda produkter som vi noga utvalt och där vi vet att kedjan av tillverkning, produktion motsvarar våra krav och emotser det som vårt kundsegment förväntar sig. Vi ser därför med stor tillförsikt möjligheten att öka vår butiksyta och gå djupare och bredare i våra redan upparbetade leverantörers sortiment.

Med stöd från leader kan vi utveckla vår butiksutrustning för att ytterligare förstärka och öka sortimentet. Vi vill utveckla och förbättra en befintlig verksamhet där lokala producenter och övriga aktörer så långt som är möjligt exponeras i butiksmiljö samt en aktiv marknadsplats på närliggande gård. Här speglas miljötänk, omtanke för djurhållning och hållbarhet. Vi vill skapa en samlingsplats för passerande och boende där vår verksamhet är ett intressant inslag som förstärker uppfattningen om Väderstad och Östergötland. Eftersom vi finns i ett fantastiskt odlande landskap med en stark jordbruks historia (tex Väderstad Verken) vill vi också förstärka Väderstad´s historia och indentitet inom vårt eget land och utländska besökare.


Vilka andra samarbetar projektet med?
Projektet kommer att samarbeta med:

  • Lokala underleverantörer, ska uppmärksammas bl a i sociala medier och även erbjudas möjlighet att få presentera sig på vår gemensamma gård.
  • Hembygdsföreningen och lokala konstnärer erbjuds att ha utställning, vernissage i våra lokaler.
  • Östgöta Mat är en viktig garant för att kvalitet levereras och därför ska vi som detaljist fördjupa vårt samarbete med dem för att konsumenten skall känna förtroende för det man köper och att man väljer lokalt producerat.Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Projektet upplevs som mycket aktuellt och intressant med stor utvecklingspotential. Vi jobbar i ett extremt aktuellt segment. Där miljö, hållbarhet och etik är superviktigt. Storytelling för att förmedla tillverkarnas kunskap och erfarenhet är för oss ett viktigt och roligt uppdrag.

Det finns idag fler liknande verksamheter där man som vi så långt möjligt lägger tyngdvikten på att erbjuda lokala produkter. Vi hoppas av hela vårt hjärta att få vara en ambassadör för vår landsbygd och dess producenter.