Vånga bygdegårdsförening inviger det senaste bygget

Med stöd från lantbruksprogrammet Jordbruksverket och Folkungaland samt bidrag från Norrköpings kommun har Vånga Bygdegårdsförening invigt den omfattande utbyggnationen av föreningslokalen Klippan.


Arbetet startade hösten 2016 och invigningen skedde under pompa och ståt den 3 april. Den som klippte de blågula banden var Gösta Svensson, en av de som frivilligt ställt upp under hela byggnationen.

– Föreningslokalen har en lång historia i väggarna. Nykterhetslogen 3710 Frideborg byggde Klippan som togs i bruk 1908 och användes som ordenslokal, beärttar Gösta.

I Klippan har det under åren varit många aktiviteter. Det mest uppseendeväckande är nog att Viktor Rydberg år 1915 kom till Vånga.

– Efter ett fredsmöte i Klippan läste han dikten ”Snöfrid”. Vilken stor händelse det blev i byn när en sådan kändis kom hit!

Läs mer om artikeln på Jordbrukaren:
http://jordbrukaren.se/en-forening-som-har-lyckats/