Skolodlingsprojektet i Godegård

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Leader i Sverige firar 20 år!

Det är i år 20 år sedan Leader kom till Sverige

•••

Utlysning

Har du och din förening, organisation eller företag någon idé om en aktivitet ni skulle vilja genomföra och behöver finansiering för detta?

•••

Nya projekt godkända

LAG har under våren haft två möten och godkänt totalt sex projekt.

•••

.