Art Camp- ett projekt som blåser nytt liv i folkparken

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Mikrostöd slut

Vi har nu inte möjlighet att bevilja mikrostöd då pengarna är slut. Mikrostödet har fördelats till 70 olika små insatser. Bland annat har mikrostödet använts till förstudier, studiebesök, kurser, information- och inspirationsmöten, marknadsföringsinsatser av olika slag med mera. 

•••

Utvärdering av långtidseffekter av projekt genomförda 1996-2013

En extern utvärdering av projekt från tidigare programperioder visar att uppnådda resultat består samt att positiva effekter uppstår efter projektens slut.

•••

De blev pristagare på Folkunga galan 17 oktober 2019

Läs mer om galan och de nominerade på: http://leaderfolkungaland.se/folkungagalan/
Hemsidan uppdateras den 19 oktober med text och bilder från galan. Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till Folkunga galan 2019!

 

•••

.