Folkungagalan arrangerades oktober 2019 för att lyfta våra Leaderprojekt och lokala aktörer som inom Folkungalands verksamhet och område har bidragit till att utveckla landsbygden på ett positivt sätt.

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Kallelse till virtuell årsstämma 2020


Medlemmar i Förening Folkungaland kallas härmed till virtuell årsstämma. 
När: tisdagen den 12 maj
Var: virtuellt via Zoom
Tid: kl. 1800

 

•••

Mikrostöd slut

Vi har nu inte möjlighet att bevilja mikrostöd då pengarna är slut. Mikrostödet har fördelats till 70 olika små insatser. Bland annat har mikrostödet använts till förstudier, studiebesök, kurser, information- och inspirationsmöten, marknadsföringsinsatser av olika slag med mera. 

•••

Utvärdering av långtidseffekter av projekt genomförda 1996-2013

En extern utvärdering av projekt från tidigare programperioder visar att uppnådda resultat består samt att positiva effekter uppstår efter projektens slut.

•••

.