Skolodlingsprojektet i Godegård

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Välkommen till föreningsstämman 2017

Nu är det dags att summera det gångna verksamhetsåret och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 2017. Ta chansen att påverka! 

•••

Nya projekt godkända

Folkungaland har under hösten haft två möten och godkänt totalt tre projekt.

•••

Här fixar barnen sin egen närodlade skolmat

Barnen på Godegårdsskolan fick en åker att bruka. Deras egna grödor serveras i matsalen - och nu hoppas de på stödpengar för att utveckla sitt jordbruk.

•••

.