Nominerade


Årets Mikroprojekt

 

Årets Leaderprojekt

 

Årets Förening

 

Årets Eldsjäl

 

 

Årets Mikroprojekt

 

Finspångs Kombuchabryggeri
Steget från hobby till näringsverksamhet är ofta stort. Finspångs Kombucha använde Folkungalands mikrocheckar för att komma vidare och ha en grund för att kunna ta steget om man vill.

Drycken kombucha, gjord på fermenterat te, har mycket gamla anor och sägs ha stor hälsofrämjande effekt. Den kallas Livets elixir i Asien. I projektet ingick den så viktiga IP-certifieringen så att produkterna kan säljas i vanliga livsmedelsaffärer. Etiketter till flaskorna togs fram för att bygga varumärket.

Efterfrågan på kombucha från Finspångs bryggeri är stor. Allt som produceras säljs och betydligt större kvantiteter skulle kunna säljas redan nu. Potentialen måste anses som imponerande.  

Insatsområde: Företagande

Rösta här »

 

Förstudie om utegym i Klockrike Byråd
Det saknades mötesplatser för äldre ungdomar och vuxna i Klockrike. En möjlighet att få till en sådan var att anlägga ett utegym. Det finns flera vinster, utöver en plats att träffas på, förknippade med ett sådant. Bättre attraktionskraft för Klockrike som bostadsort är en av dessa.

Klockrikeborna fick på ett informationsmöte säga hur de ville att ett eventuellt utegym skulle utformas. Processen avlöpte bra och ledde vidare till att ett fint utegym anlagts på orten. Det är lättillgängligt, långsiktigt och miljömässigt hållbart.

Insatsområde: Livskvalité

Rösta här »

 

Handlare utan gränser
I lanthandeln Pepparkvarnen i Grebo beslutade man sig för att vidga sina vyer och få inspiration för verksamheten. En studieresa utomlands, till Londons utkanter, blev mycket givande.

Fredrik Ebbestad, som äger två lanthandelsbutiker, tog med personalen på studiebesök till England.  Syftet var att få nya idéer, lite inspiration och utveckling.

Studieresan blev mycket givande. Skillnaderna är många mellan länderna och en del kan översättas och omsättas till svenska förhållanden för en utveckling av lanthandeln.

Utbytet och studiebesök mellan handlare från olika länder har fortsatt. Pepparkvarnen har haft en utländsk handlare på besök i butiken ett par dagar.

Insatsområde: Företagande och arbetstillfällen

Rösta här »

 

Årets Leaderprojekt

 

Art Camp
Kulturens möjligheter för över allehanda gränser och de upplevelser som genereras av till exempel konst tas tillvara och utvecklas. Genom att skapa en skulpturpark i Vadstenas Folkpark vill projektet Art Camp uppnå flera mål.

Folkparken ska bli ett attraktivt besöksmål och här finns planer på att museijärnvägen Wadstena-Fogelsta Järnväg ska få en hållplats intill. Vidare finns förhoppningen om att kunna skapa arbetstillfällen för konstnärer och ungdomar.

Tretton konstnärer från sju orter i Östergötland är inbjudna för att på workshops ”…inspirera ungdomar, nyanlända, föreningar och barn att skapa tillsammans kring olika teman baserat på Folkets parks historia.”. Projektet framhåller vad kulturen kan göra i samverkan över orters gränser, för att lyfta de unika värdena på en specifik plats, Folkets Park.

Projektägare: Folkuniversitetet Region Ost
Insatsområde: Livskvalité

Rösta här »

 

Degdrömmar
Väderstad Centralkonditori är något av ett landmärke och känt långt utanför Östergötland. Genom projektet Degdrömmar vill man, enkelt uttryckt, utveckla verksamheten genom att bevara kulturarvet som konditoriet utgör och representerar.

Det här handlar inte minst om att anpassa lokalerna så de blir mer ändamålsenliga för personal och gäster. Besöksfrekvensen är mycket hög och behoven av förbättringar är stora. Man ska också göra konditoriet bättre tillgängligt för rörelsebegränsade kunder genom en ny entré, handikapptoalett samt handikapparkering.

Minst tre nyanställningar finns med i målen, en ny folder med lokal information, öka kunskapen om lokala nätverket med små råvaruproducenter plus en hel del annat kommer med projektet. Det gynnar hela Väderstad med omnejd.

Projektägare: Väderstad Centralkonditori AB
Insatsområde: Företagande

Rösta här »

 

Utveckling Hannäs
En inomhushall för boulespel och andra aktiviteter var efterlängtad och blev direkt välbesökt. Multiarenan vid badet blev också en populär med besökare även från Valdemarsviks tätort.

Insamlingen av medel från föreningar, företag och privatpersoner gick mycket bra och visade på kreativitet. De som bidragit nämns på graverade löv på ett smidesträd i den nya hallen.

Projektet samlade bygden före, under och efter genomförandet som avlöpte mycket fort. Nu kan alla åldrar och föreningar nyttja den nya hallen vars underlag kommer vara flexibelt för att kunna anpassas efter olika aktiviteter.

Projektägare: Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening
Insatsområde: Livskvalité

Rösta här »

 

Årets Förening

 

Kimstad GOIF
”Mitt möte med Kimstad GOIF var överväldigande. Det engagemang som jag mötte i de grabbarna som drev det här med att få till snöanläggning var imponerande. De väckte ju en hel bygd genom det här arbetet de lagt ner i sin förening, från att inte ha en skidskola till att ha en väl fungerande verksamhet med många unga. Det var väldigt många som var med i deras skidträning och skidskyttelekar. Unga som gamla var aktiva. Man engagerade verkligen hela bygden.”

Kimstad GOIF bidrar till utvecklat näringsliv. De stora industrier som finns behöver ha attraktiv arbetskraft och då behövs attraktiva verksamheter för fritiden. Det finns en långsiktighet i det här hur bygden ska leva vidare. Föreningen har bidragit till detta genom skidanläggningen. Nu kommer dessutom besökare till Kimstad för att åka skidor. Det engagerar Norrköpingsborna också. De som bor i centrala Norrköping kan ta pendeln hit.

”Föreningen är möjliggörare på flera sätt.”

Rösta här »

 

Tjällmo PRO
”Tjällmo PRO är en synnerligen aktiv och vital förening som verkligen brinner för sin hembygd. Med stort engagemang har de planerat genomfört och redovisat ett stort projekt där de byggde en unik boulehall på idrottsplatsen i byn. De har samverkat med såväl idrottsklubben som byalaget i byn för att få till detta.  Över huvud taget är Tjällmo PRO aktiva i samhällsarbetet och lierar sig med alla åldrar i trakten. De har synpunkter gentemot kommunen också och är bland annat involverade i frågor som rör kollektivtrafiken.”

Boulehallen har blivit en mötesplats, en ”boulemetropol”, som lockar boulespelare i alla åldrar och den besöks även flitigt av spelare från andra delar av Östergötland. Just det faktum att man bidrar till folkhälsan på ett aktivt sätt för en hel bygd är väl värt att uppmuntra.

Det är en levande PRO-förening som skapar aktiviteter och trevliga aktiviteter.

Rösta här »

 

Rejmyre byaråd
”Byarådet i Rejmyre är helt fantastiska. De jobbar för hela bygden oavsett åldersgrupp men jag skulle kunna sätta ett finger på att de har ett särskilt hjärta för barnen, barn och ungdomar. Jag vet hur mycket de kämpade när vi hade stor tillströmning av ensamkommande.

Byarådet är en jättestark samlande kraft i Rejmyre.”

Rejmyre byaråd uppges vara fantastiska att ha en dialog med ur ett kommunperspektiv. ”De gör något som är otroligt värdefullt och vi kan aldrig ersätta det. Jag tror inte heller att vi från offentlig verksamhet ska ersätta det men vi ska ha ett bra samarbete. Vi kompletterar varandra.”

I Rejmyre har byarådet ständigt något på gång som gynnar orten även i ett längre perspektiv. Arbetet byarådet utför är väl förankrat hos invånarna och ökar Rejmyres attraktionskraft som boendeort.

”Utan det engagemanget som de har för alla därute skulle det inte hända så mycket.”

Rösta här »

 

Årets Eldsjäl

 

Jonas Braam, Kimstad GOIF
”Jonas är väl egentligen godheten själv. Jag har nog aldrig sett honom arg. Han är otroligt omtänksam. Dessutom är Jonas otroligt kunnig inom allting. Det han inte vet, det läser han på. Han är otroligt påläst. Nyfiken på livet. Han är ingen sådan där som bara nöjer sig med att någonting är.”

Jonas Braam beskrivs som medryckande. Hans engagemang smittar av sig och han är oerhört envis. ”Det är ju han som drivit på hela det här konstsnöprojektet. Utan Jonas hade det inte blivit något även om hela styrelsen var för.” 

Varje lördag har man haft det som kallas Skidkul. Det har lockat ut 60-70 barn i snön.

Han är en blygsam människa som vill verka men inte synas. Jonas skjuter hellre fram andra människor än ställer sig först själv. Han sätter föreningen och orten i främsta rummet.

”Jonas är något extra som skulle finnas i varje klubb.”

”Jonas är en otroligt stor människa. Så är det.”

Rösta här »

 

Pär Selin, Tjällmo
”Pär Selin är en populär lanthandlare i Tjällmo, som tack vara sin popularitet och starka känsla för bygden lyckats med att bidra till en positiv utveckling, inte bara för den framgångsrika ICA-butiken utan för hela Tjällmo.”

Pär Selin beskrivs som en sammanhållande kraft som månar om alla, vilket blev ytterst tydligt i anslutning till den stora och dramatiska skogsbranden i Tjällmo, där det var självklart för Per att bidra med mat och dryck till alla de hjältar som kämpade mot lågorna.

Han är också engagerad i byalaget och stöttar allt föreningsliv på orten och har tillsammans med flera företagare initierat så kallade frukostmöten för företagare för att ytterligare stärka banden och ge Tjällmo en skjuts framåt. Pär är aktiv i den lokala utvecklingsgruppen och ligger bland annat bakom satsningen Tjällmo Expo, en mässa för alla föreningar och företag i Tjällmo.

Pär Selin beskrivs också som en hela bygdens talesperson.

Rösta här »

 

Kenth Kärrlander, Väderstad Byalag
”Kenth Kärrlander har Väderstad i sitt hjärta. Han är en eldsjäl, han bryr sig om orten och människorna som bor där. Han är inte rädd att hugga i om något ska göras och kommer med idéer.”

Han är duktig och är lätt att jobba med. Det är aldrig några problem någonstans. Kenth har också förmågan att få människor att känna sig väl till mods. Det underlättar för goda relationer och resultat. Hans lugna vänliga: ”Det ska jag fixa” är välbekant på kommunen och i Väderstad.

Ska något göras så bidrar han gärna med sin kunskap och erfarenhet. Han kan turerna på kommunen och kan vara saklig hjälp. Det är inte bara inom byalaget han bidrar. Projektet Degdrömmar, nybyggnation, konferencier på Valborgsmässofirande, PRO, Änga och så vidare. Han känner människorna och bygden och finns för dem.

”Jag tror han trivs med att hålla på.”

”Kent är lika med Väderstad.”

.