Degdrömmar- ett projekt med fokus på företagande, Foto: Väderstad Centralkonditori

Välkommen till Folkungaland!

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många av länets kommuner ingår numera i Folkungaland.

Vårt kansli finns i Vreta Kluster: Hjärtat för de gröna näringarna i länet.

Vi för landsbygden framåt!

Finspång

BLANKETTER OCH LOGOTYPER

BROSCHYRER OCH FILMER

Träningsanläggningen i Lotorp utökar

Lotorps träningsanläggning ger människor på landsbygden möjligheter att utveckla och vårda sin hälsa, utan att vara hänvisade till de större tätorterna. Nu behöver man utöka för att möta efterfrågan och erbjuda ännu mer. Tack vare projektstödet för företag kan detta förverkligas.

•••

Din åsikt är viktig!

Folkungaland har fördelat mikrostöd på max 22 000 kr till 70 olika små insatser. Bland annat har mikrostödet använts till förstudier, studiebesök, kurser, information- och inspirationsmöten, marknadsföringsinsatser av olika slag med mera.

•••

Projektet Kajakboxar flyter på

En nyhet för programperioden är projektstödet för företag. Det var efterlängtat och har blivit uppskattat. Projektet Kajakboxar är ett av de projekt som drivs med det här stödet och som fått uppleva nyttan av det. Kajakboxar har även kommit långt.

•••

.