Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Vårt utvecklingskontor finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i Östergötland. Kontakta gärna utvecklingskontoret om du är intresserad av att utveckla en projektidé, ett samarbetsprojekt eller är nyfiken på våra projekt. Vi för landsbygden framåt!

Upptäck våra stöd
Sök Pengar
Blanketter
Mötesdatum Frågor och Svar
Finspång Motala Vadstena Ödeshög Mjölby Boxholm Tranås Åtvidaberg Norrköping Linköping
Finspång Motala Vadstena Ödeshög Tranås Boxholm Mjölby Linköping Åtvidaberg Norrköping

Välkommen till Folkungaland!

Folkungaland är ett av 40 Leaderområden i Sverige och cirka 3500 liknande grupper i hela Europa. Vi brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för det goda livet på landet. Detta gör vi genom att bevilja projektstöd till insatser med ett lokalt utvecklingssyfte.

Folkungaland finansieras av Europeiska landsbygdsfonden och kommunerna i verksamhetsområdet. Vi täcker en stor del av Östergötland, det vill säga Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping samt når ut till en del i Jönköpingslän genom Tranås Kommun. Folkungaland har cirka 170 000 landsbygdsinvånare i utvecklingsområdet med en yta på cirka 7 800 km2.

Bor eller verkar du i en annan kommun utanför vårt geografiska område? Utforska gärna leadersverige.se för att ta reda på vilket Leaderområde du tillhör.

Insatsområden

Ett av grundvillkoren för att kunna få projektstöd på Folkungaland är att projektet har en koppling till minst ett av våra fyra insatsområde. Insatsområden är prioriterade åtgärder som syftar till att möta verksamhetsområdets utmaningar utifrån Folkungalands lokala utvecklingsstrategi. Utforska insatsområdena nedan för att ta reda på mer. Länkade filmer är olika exempel som projektstöd används till.

Genom att förstärka konkurrenskraften hos företag som verkar i landsbygdsmiljö kan detta leda till fler sysselsatta inom närområdet. Det kan göras på många olika sätt till exempel genom att utveckla lokala marknader för närproducerade varor. Att utveckla produktion av livsmedel och småskalig livsmedelsindustri är ett fokus inom detta insatsområde.

Samverkan mellan olika branscher och tillsammans med forskning kan leda till innovationer och utveckling av produkter. Kompetensutvecklingsinsatser kan öka företagens konkurrenskraft. En del av insatserna kan riktas mot entreprenörskap, utveckling av nya tjänster och nya produkter samt nya nätverk och marknadsföring.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer är viktigt för alla och kan avgöra var människor vill bo, leva och verka. Attraktiva livsmiljöer handlar om att skapa mervärden i närområdet och det kan handla om få fler bra boende och bättre näringslivsklimat, fler arbetstillfällen och tillgång till service, kultur, omsorg, rekreation, naturupplevelser med mera.

Ett viktigt område är föreningslivet. Vitala och starka föreningar har också lättare att påverka utvecklingen i en bygd när föreningarna för dialoger med kommuner och myndigheter.

Folkungaland vill på den lokala nivån utveckla lösningar och möjligheter för en hållbar miljö. Inom detta område är energiförsörjning viktigt för ett hållbart Folkungaland. Lokal produktion av förnybar energi är en nyckel för att klara energiomställningen - sol, vind- och bioenergi kan visa vägen. Vi vill även utveckla småskalig miljösäker produktion.

Alla insatser som görs med stöd av Leader Folkungaland ska vara miljövänliga och stärka den biologiska mångfalden. Konkreta naturvårdsinsatser och kunskapsspridning kan vara grund för projekt.

Det finns insatser att göra som ökar kunskaperna om hållbarhet. Hushållens konsumtion har påverkan på miljön, där Folkungaland vill stödja insatser som syftar till s.k. cirkulär ekonomi, kretsloppstänkande.

Idéer som tar till vara våra olika platsers hela potential är välkomna! Det går att göra mera och flera utvecklingsinsatser att göra för att få till en sammanhållen destinationsutveckling.

Vi strävar efter att utveckla förutsättningar för turism och därmed företagandet inom denna näring.

Folkungaland har en fantastisk varierad natur och många fantastiska vattendrag, sjöar och inte minst finns det chans att ta tillvara våra vattenvägars potential. Även här finns det en stor variation från internationellt kända Göta Kanal till flera andra vattendrag i vårt geografiska område.

Fritidsfiske och fisketurism kan bidra med stora rekreativa, sociala och hälsofrämjande värden.

.