Nya magasinet i Kråkeryd- ett projekt med fokus på företagande i Väderstad, Foto: Carl Schnell

Blanketter och logotyperAnsökan om projektstöd

Ansökan görs genom Jordbruksverkets e-tjänst »
Wordmall på ansökan om projektstöd, steg 2
Budgetplan
Checklista
Fullmakt

 

Mikrostöd

Ansökan
Budgetplan

 

Redovisning

Ansökan- undantag från kravet på betalningsbevis
Begagnad utrustning
Beräkning av timlön
Ideell tid
Försättsblad
Godkännande- publicering av personuppgifter
Körjournal
Medfinansieringsintyg- offentlig medfinansiär
Projektdagbok
Slutrapport- stora projekt
Slutrapport- mikroprojekt
Statistik
Utgiftssammanställning


 

Utbetalning

Ansökan om utbetalning- LAG
KontoanmälanÄndring

Byte av sökande/ stödmottagare
Ändring av beslut om stöd
 

 

Logotyper för nedladdning

Folkungaland har två olika logotyper. Det är upp till stödmottagaren att välja vilken av dessa passar i marknadsförings- och/ eller kommunikationsmaterial ni tar fram. Eftersom vi arbetar med landsbygdsutveckling ska Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype användas.

Grafisk manual
Mer om användning av EU-logotyp
EU och Leader logotype kan också hämtas här

För tryck (eps) För webb/office (jpg)

För tryck (eps) För webb/office (jpg)

För tryck (tif) För webb/office (jpg)

För tryck (tif) För webb/office (jpg)

 

.