Upptäck våra stöd

Folkungaland beviljar tre olika stödformer. I denna flik har vi samlat all information om dessa, hur de fördelas och vem som kan söka. Stödformerna går inte att kombinera i ett projekt, men kan göras i kombination med övrigt offentligt stöd eller privat medfinansiering som finns hos andra finansiärer. Kontakta Utvecklingskontoret för att veta mer.

Upptäck våra stöd
Sök Pengar
Blanketter
Mötesdatum Frågor och Svar

Upptäck våra stöd

Folkungaland har tre olika stödformer. Stödformerna går inte att kombinera i ett projekt, men kan göras i kombination med övrig medfinansiering. Den övriga medfinansieringen kan utgöras av kontanta medel, så som eget kapital eller intäkter i projektet. Det kan också komma från en offentlig eller annan privat aktör.
 

1

Allmänt projektstöd


Vem kan söka?
Organisationer, föreningar och företag från Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping som bidrar till att främja utvecklingen av Folkungalands område kan få stödet.

Vad kan jag söka för?
Allmänt projektstöd får lämnas för insatser som är till nytta för många människor i området. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. 

Några exempel på insatser kan vara:

 • utveckla föreningsliv, fritidsaktiviteter, kultur och friskvård
 • stärka områdets lokala identitet som samverkan, utveckling av mötesplatser och besöksnäringar
 • skapa förutsättningar för att öka sjöars och vattenvägars potential
 • öka delaktighet och inkludering i lokalsamhällen
 • bidra nya lösningar på såväl mobilitet som serviceinsatser och digitalisering
 • skapa hållbara kretslopp och naturvårdsinsatser
 • öka kunskaperna om hållbarhet som påverkar framtida beteenden


Hur mycket kan jag få i stöd?

 • Stöd lämnas med ett belopp som motsvarar mellan 40 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna.
 • Lägsta stödbelopp som kan beviljas är 24 000 kronor.
 • En offentlig medfinansiering på minst 33% kan krävas till projektet. Den offentliga medfinansieringen kan kombineras med stöd från olika offentliga aktörer.

2

Projektstöd till företag


Vem kan söka?
Projektstöd kan beviljas till företag eller näringsdrivande föreningar/organisationer från Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping.

Vad kan jag söka för?
Stöd kan beviljas till insatser som är väl avgränsade mot den ordinarie verksamheten och som stärker, utvecklar och/eller expanderar enstaka kommersiella verksamheter som finns på landsbygderna. Några exempel på insatser kan vara:

 • Satsa på nya affärsområden
 • Kompetensutveckla hela företaget eller enskilda anställda
 • Köpa in kompetens för att produktutveckla 
 • Marknadsföring (ställa om sin marknadsföring för att möta ett förändrat läge)
 • Investeringar (maskin, öka produktionsyta)
 • Att ställa om till e-handel


Hur mycket kan jag få i stöd?

 • Stöd lämnas med ett belopp som motsvarar mellan 40 och 70 procent av de stödberättigande utgifterna. Stöd får dock lämnas med högst 200 000 kronor.
 • Lägsta stödbelopp är 24 000 kronor.
 • En privat medfinansiering på 30 procent krävs för att få stödet. 

3

Mikrostöd


Vem kan söka?
Mikrostödet kan sökas av privatpersoner, företag, föreningar eller annan sammanslutning. 

Vad kan jag söka för?
Mikrostödet kan sökas för att genomföra förstudier, studiebesök, arrangemang, föreläsningar eller marknadsföringsinsatser som kan stärka, utveckla och/eller komplettera den ordinarie verksamheten. Stöd kan lämnas till kostnader för exempelvis annons, arvode, boende, konferenspaket, lokalhyra, marknadsföring, mat, resor, teknikhyra, utbildningspaket m.m.

Hur mycket kan jag få i stöd?
Mikrostödet kan beviljas upp till 24 000 kr.​


Övriga villkor

 • Aktiviteterna ska genomföras inom 6 månader.
 • Stödet täcker inte investeringar eller verksamhetens ordinarie kostnader som drift, underhåll eller renoveringar.
 • För att få stödet ska sökande bidra med egen finansiering med minst lika mycket. Den egna finansieringen kan täckas med egna pengar, eget eller ideellt arbete. Eget/ideellt arbete värderas till 340 kr/tim.
 • Mikrostödet beviljas ett i taget. Dvs du har avslutat ditt första mikroprojekt innan du ansöker om ett nytt mikrostöd.


OBS! Vi har inte kommit igång med mikrostöden än. Håll gärna utkik på nyheter om mikrostöden på vår hemsida.  

 

.