Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Tisdag, 2022-03-01
Onsdag, 2022-04-20: projektbeslut
Onsdag, 2022-05-04: projektbeslut

Torsdag, 2022-09-22: strategimöte för programperiod 2023 och framåt
Torsdag, 2022-12-08: projektbeslut

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Tisdag, 2022-03-08
Onsdag, 2022-04-13
Torsdag, 2022-09-08
Torsdag, 2022-11-24

 

Föreningsstämma

Torsdag, 2022-05-04: ordinarie stämma
Onsdag, 2022-06-08: extra stämma

 

Övriga aktiviteter

Finns inga.
 

 


 

.