Planerade mötesdatum


Styrelsemöten (LAG-möten)

Onsdag 1 april 2020
Tisdag 12 maj 2020
Torsdag 17 september 2020
Onsdag 2 december 2020

 

Arbetsutskottsmöten (AU-möten)

Torsdag 19 mars 2020
Tisdag 2 juni 2020
Tisdag 1 september 2020
Onsdag 18 november 2020

 

Föreningsstämma

Tisdag 2020-05-12

 

Övriga aktiviteter

Finns inga.
 

 


 

.