Fläskomat- ett projekt i Mjölby med fokus på företagande

Har du en projektidé?
Så här går det till.

1

Diskutera din projektidé

Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta oss gärna på Folkungaland och presentera projektidén. Genom att tillsammans med oss stämma av att er projektidé är i linje med vår lokal utvecklingsstrategi, ökar möjligheterna att ert projekt blir beviljat. 

Kontakta vår verksamhetsledare: 
Jeanette Uner
Mobil    070 460 3506
Epost    jeanette@leaderfolkungaland.se

Läs mer om leaderstöd här »


Tips!
Se vår instruktionsfilm


2

Fyll i webbansökan

Ansökan om Leaderstöd görs genom Jordbruksverkets e-tjänst. E-tjänsten hjälper dig att fylla i ansökan på rätt sätt. Du loggar in med e-legitimation. Om du gör en ansökan för en förening eller annan organisation måste du ha en fullmakt.

Du behöver också bifoga handlingar tillsammans med din webbansökan för att intyga att uppgifterna ur en handling är riktiga. Du hittar information om vilka handlingar du behöver bifoga i dokumentet Checklista. Observera att projektet får börja upparbeta kostnader på egen risk från det att ansökan steg 1 har skickats in. 

Kansliet kontaktar sökanden normalt inom två veckor efter att ansökan kommit in. Beroende på hur många ansökningar som finns att behandla just då kan tiden variera.

Er ansökan bör ha inkommit till kansliet senast 4 veckor före styrelsemöte för att eventuell komplettering från er ska hinna göras. 
Se planerade möten här »


3

LAG tar beslut om projektet.

Folkungaland har en styrelse som kallas LAG eller Local Action Grupp på Engelska. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar. LAG består av representanter från den privata, offentliga och ideella sektor.  Eventuellt blir ni kallade till LAG-mötet för att berätta mer om projektet. När LAG har behandlat ansökan skickas den vidare till Jordbruksverket som faställer LAGs beslut. Processen från ansökan till beslut kan ta cirka 6 månader.

.