Har du en projektidé?

Ett projekt kan skilja i inriktning och storlek och börjar med en idé, ett intresse eller en specifik fråga eller ämne om att åstadkomma en förändring. Innan du börjar skriva din ansökan kontakta Utvecklingskontoret och presentera projektidén. Genom att tillsammans med oss stämma av att din projektidé är i linje med vår lokala utvecklingsstrategi ökar möjligheterna att ditt projekt blir beviljat.

Upptäck våra stöd
Sök Pengar
Blanketter
Mötesdatum Frågor och Svar


Ansökningsguide

Hur ser vägen ut från en idé till ett eventuellt beslut om Leaderstöd? Här får du koll på stegen.

Obs! Tänk på att mikrostödet beslutas av vårt Arbetsutskott. Eftersom mikrostödet avser ett mindre stödbelopp är ansökningsförfarandet enklare. Vi kommer att ta fram en ansökningsguide för mikrostöd lite längre fram när mikrostödet blir tillgängligt igen.
 

1

Undersöka om din projektidé uppfyller våra grundvillkor

Din projektidé ska uppfylla våra grundvillkor för att den ska kunna få stöd inom Folkungaland.

Vi har förberett en lathund med fyra frågor:

  • Tillfaller projektets nytta landsbygderna i någon av kommunerna Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, den västra delen av Norrköping, Tranås, Vadstena, Åtvidaberg och Ödeshög? Med nytta menas att projektet bidrar till att förbättra villkoren för människor som bor och verkar inom Folkungaland.
  • Kan din projektidé kopplas till något av Folkungalands insatsområden?
  • Har du en plan för hur verksamheten ska drivas efter projekttiden? 
  • Arbetar din projektidé med hållbar utveckling


Om svaret är ja till alla punkter uppfyller din projektidé preliminärt grundvillkoren. Gå vidare till steg 2.


2

Diskutera din projektidé

Du tar kontakt med Utvecklingskontoret för mer vägledning. Genom att stämma av med oss om din projektidé är i linje med vår lokala utvecklingsstrategi ökar möjligheterna att ditt projekt blir beviljat stöd. Vi tar fram en arbetsplan för din ansökan. Folkungalands styrelse har ett mötesschema över beslutsdatum som vi behöver tänka på.

Du ökar dina möjligheter att få projektstöd hos oss om din ansökan medfinansieras av andra aktörer. Kolla gärna medfinansieringslistan och ta reda på mer.


3

Ta fram ett utkast av ansökan 

Du tar fram ett utkast för din ansökan med hjälp av Wordmallen. Följ anvisningarna. När utkastet är färdigt mejlas den till jeanette@leaderfolkungaland.se för återkoppling. Detta görs för att minska risken att ansökan återremitteras vid beslut. Återkoppling från utvecklingskontoret görs normalt inom tre veckor. Beroende på hur många ansökningar som finns att behandla kan tiden variera.


4

Lämna in en formell ansökan om stöd på Jordbruksverkets Mina Sidor

Du loggar in på Jordbruksverkets Mina Sidor för att skicka in en formell ansökan om stöd. Flytta över texten från utkastet till den formella ansökan. Den formella ansökan ska komma in senast 10 dagar innan styrelsemötet. Tänk på att styrelsen kan behandla max fyra ansökningar per mötestillfälle.

Du behöver också bifoga handlingar tillsammans med din webbansökan för att intyga att uppgifterna ur en handling är riktiga. Du hittar information om vilka handlingar du behöver bifoga i dokumentet Checklista. Observera att projektet får börja upparbeta kostnader från det att ansökan har skickats in via Mina Sidor. Kostnader kan bara tillgodoräknas om projektet blir godkänt.


5

Folkungalands styrelse beslutar din ansökan

Du blir inbjuden att presentera ditt projekt på Folkungalands styrelsemöte. Totalt har du upp till 15 minuter för att presentera ditt projekt plus eventuella frågor. Har du en powerpoint mejla den senast till jeanette@leaderfolkungaland.se dagen innan styrelsemötet. Utvecklingskontoret kommer att kontakta dig om mötestid och mötesplats.

Efter din presentation fattar styrelsen beslut om stöd. En projektansökan bedöms utifrån:

  • gemensamma urvalskriterier
  • insatsområdets specifika urvalskriterier


Tillsammans ger bedömningskriterierna inom ett insatsområde 1 000 poäng. Stöd beviljas om ansökan vid bedömningen har poängsatts till minst 600 poäng. Beslutet meddelas först muntligen direkt efter styrelsemötet. Ett skriftligt beslut kommer inom kort.


6

Handläggning av din ansökan påbörjas

När styrelsen har fattat beslut om stöd påbörjas handläggningen av ditt projekt. Vi begär vid behov in kompletteringar från dig som söker och eventuellt från Jordbruksverket. Handläggningen av din ansökan blir enklare och effektivare om alla underlag finns med. Se till att följa Checklistan och posta Fullmakten. Handläggningstiden kortas också ner om du svarar på våra frågor med vändande post. Processen från steg 1-6 kan ta upp till 8 månader. Vi skickar ditt beslut om stöd via mejl när handläggningen är klar både från Folkungaland och Jordbruksverket.


7

Ansök om utbetalning

Utvecklingskontoret vägleder dig i ansökan om utbetalning. Eventuellt bokar vi ett möte för att gå igenom hur projektet ska redovisas. Vi ser gärna att du tar med din kassör eller ekonom på mötet.

Du kan ansöka om förskott eller utbetalning när som helst efter att du har fått ditt beslut om stöd. För att ansöka om del- och slututbetalning måste du haft utgifter för ditt projekt eller din investering. Kom ihåg att du måste ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd. Du ansöker om utbetalning via Mina Sidor.

Sökande är alltid ansvarig för innehållet i ansökan om utbetalning, inklusive läges- eller slutrapport, och är den som signerar ansökan om utbetalning. Tänk på att vi behöver din Kontoanmälan för att kunna betala ut stödet till dig.


.