Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Vårt utvecklingskontor finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i Östergötland. Kontakta gärna utvecklingskontoret om du är intresserad av att utveckla en projektidé, ett samarbetsprojekt eller är nyfiken på våra projekt. Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

Varmt välkommen till Folkungaland!


Leader Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland. Vi ingår i en familj av 40 Leaderområden i Sverige och cirka 3 500 liknande grupper i hela Europa. Vi brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar  för det goda livet på landet. Detta gör vi genom att bevilja projektstöd till insatser med ett lokalt utvecklingssyfte. Folkungaland finansieras av Europeiska landsbygdsfonden och kommunerna i verksamhetsområdet. Vi täcker en stor del av Östergötland, det vill säga Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping samt når ut till en del i Jönköpingslän genom Tranås Kommun. Folkungaland har cirka 170 000 landsbygdsinvånare i utvecklingsområdet med en yta på cirka 7 800 km2.


Vårt uppdrag

Folkungaland arbetar med lokal utveckling genom Leadermetoden. Leadermetoden är ett arbetssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i ett samarbete utöver de vanliga gränserna. Privat, ideell och offentlig sektor ges möjlighet att tillsammans engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Bor eller verkar du i en annan kommun utanför vårt geografiska område? Utforska gärna leadersverige.se för att ta reda på vilket Leaderområde du tillhör.

 

Programperiod

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden är ett av stöden som finns i det svenska landsbygdsprogrammet för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi. Man arbetar i en programperiod som löper sju år. Sverige är inne i sitt fjärde program 2014-2020. Det fjärde programmet är förlängt och avvecklas 2025 på grund av förseningar inom EU.

Den femte programperioden 2023-2029 kommer att överlappa med den fjärde perioden. Det innebär att vi inte gör uppehåll i projektbeslut för att behöva vänta in starten av den nya programperioden. Folkungalands lokala utvecklingsstrategi utgör ett ramverk för vad som ska göras inom Folkungaland under programperioden. Tanken är att varje insats, projekt och aktiviteter som vi stödjer blir en pusselbit som tillsammans blir en större bild i att utveckla våra landsbygder. 
 

 

.