Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Vårt utvecklingskontor finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i Östergötland.
Kontakta gärna utvecklingskontoret om du är intresserad av att utveckla en projektidé, ett samarbetsprojekt eller är nyfiken på våra projekt.
Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

Valberedning

Valberedningen är en av de viktigaste funktionerna i Folkungaland och består av representanter från offentlig, ideell och privat sektor. Valberedningens uppdrag är att hitta rätt personer till kommande styrelse och ge förslag på en välsammansatt styrelse, både med kompetenta individer och som en kompetent grupp. Är du intresserad av valberedningens arbete eller vill du föreslå kandidater till styrelseposterna? Kontakta gärna Utvecklingskontoret om du vill ha kontakt med valberedningen.

Anders Wirf
Boxholm

Gösta Johansson
Finspång

Vakant 
Sammankallande
Linköping

Lars-Åke Pettersson
Mjölby

Lars Karlsson
Motala

Per Ziljat
Norrköping

Thomas Ehn
Tranås

Petra Björn Nyström
Vadstena

Ann Hemingsson
Åtvidaberg

vakant
Ödeshög

Revisorer & Lekmannarevisorer

Våra revisorer leder Tillsynsgruppen och övervakar så att förvaltningen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med lagar, författningar och Folkungalands beslut om att bedriva lokalt ledd utveckling i området.

Jan Andersson
LR Revision & Redovisning
Ordinarie

Ulf Gustafsson
Lekmanna, Ordinarie

Joakim Magnusson
Lekmanna, ersättare

.