Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Vårt utvecklingskontor finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i Östergötland.
Kontakta gärna utvecklingskontoret om du är intresserad av att utveckla en projektidé, ett samarbetsprojekt eller är nyfiken på våra projekt.
Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

Styrelsen

Styrelsen (tillika Local Action Group) är den beslutande organ i Folkungaland och består av organisationer och personer från den privata, ideella och offentliga sektorn. Styrelsen utses på årsstämman och ansvarar för att driva verksamheten enligt den lokala utvecklingsstrategin samt verka för att nå de uppsatta målen i strategin. Utöver detta är styrelsens uppdrag att besluta ansökningar inom allmänt projektstöd och företagsstöd. Upptäck styrelsens mötesschema för att planera för din ansökan om projektstöd.

 

Jan Owe-Larsson
Ordförande
070 859 2440
jan.owe-larsson@prio.se

Kristin Henyrsson
Vice ordförande
070 942 4296
henrysson@bjalbo.com

BOXHOLM

Ida Lyckbåge
Ordinarie ideell

Gunnar Malgeryd
Ordinarie privatsektor

Kerstin Olefalk-Palm
Ordinarie offentlig

Annsofi Ramevik
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Stefan Andersson
Suppleant offentlig

FINSPÅNG

Camilla Brandt
Ordinarie ideell

Mats Rosander
Ordinarie privatsektor

Frida Granath 
Ordinarie offentlig

 

 

Thomas Lindholm
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Carl-Gustaf Mörner 
Suppleant offentlig

LINKÖPING

Patric Andersson
Ordinarie ideell

Laila Mårdh
Ordinarie privatsektor

Mari Hultgren
Ordinarie Offentlig

Claes Wadsten
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Lars Vikinge
Suppleant Offentlig

MJÖLBY

Kent Kärrlander
Ordinarie Ideell

Kristin Henrysson
Ordinarie Privatsektor

Karl Gudmundsson
Ordinarie Offentlig

Jeanette Blackert
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Mats Allard
Suppleant Offentlig

MOTALA

Lars-Göran Svensson
Ordinarie Ideell

Monica Wall
Ordinarie Privatsektor

Philip Assarsson
Ordinarie Offentlig

vakant
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Kjell-Arne Karlsson
Suppleant Offentlig

NORRKÖPING

Boel Johnsson
Ordinarie Ideell

Eddie Uggla
Ordinarie Privatsektor

Christopher Jarnvall
Ordinarie Offentlig

Åsa Wernmarker
Suppleant Ideell,
Suppleant Privatsektor

Jessica Svensson
Suppleant Offentlig

TRANÅS

Cecilia Andersson
Ordinarie ideell

Petrus Johansson
Ordinarie privatsektor

Mats Holmstedt
Ordinarie offentlig

Joakim Karlsson
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Mikael Stenqvist
Suppleant offentlig

VADSTENA

Ida Olai
Ordinarie ideell

Viola Rickardsson
Ordinarie privatsektor

Anders Hedeborg 
Ordinarie offentlig

Charlotte Erlander
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Eivor Folkesson 
Suppleant offentlig

ÅTVIDABERG

Björn Kanebäck
Ordinarie ideell

Tommy Aarna
Ordinarie privatsektor

Fredrik Mayer 
Ordinarie offentlig

Anna Thuresson
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Carin Palm 
Suppleant offentlig

ÖDESHÖG

Lena Silfver
Ordinarie ideell

Gabriella Cahlin
Ordinarie privatsektor

Jonas Andersson
Ordinarie offentlig

Michael Cornell
Suppleant ideell,
Suppleant privatsektor

Anders Karlsson
Suppleant offentlig

 

.