Arbetsutskott


Arbetsutskottet är en stödfunktion som ska effektivisera verksamheten och göra det möjligt för styrelsen att fokusera på sina särskilda åligganden. Av styrelsens direktiv har arbetsutskottet uppdrag att:

  • sköta personal, administration och andra driftsfrågor som kansliet behöver hjälp med
  • fatta operativa beslut om föreningens löpande verksamhet
  • bereda ärenden inför styrelsemöten samt ansvara för att begära in eventuella kompletterande uppgifter som behövs för att styrelsen ska kunna ta beslut
  • ansvara för uppföljning och utvärdering av både externa och LAG-ägda projekten
  • ansvara för att budgetuppföljningar genomförs och redovisas till styrelsen
  • ta beslut på mikroprojekt


Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande samt två ledamöter som väljs ur styrelsen. Tre ersättare till Arbetsutskottet väljs ur styrelsen. Målsättningen är att en ungdomsrepresentant bör ingå i Arbetsutskottet.

AU

Jan Owe-Larsson
Ordförande

Kristin Henrysson
Vice ordförande

Laila Mårdh
Ordinarie i AU

Tommy Aarna
Ordinarie i AU

Patric Andersson
Ersättare i AU

Eddie Uggla
Ersättare i AU

Jonni Harrius
Ersättare i AU

 

.