Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Vårt utvecklingskontor finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i Östergötland.
Kontakta gärna utvecklingskontoret om du är intresserad av att utveckla en projektidé, ett samarbetsprojekt eller är nyfiken på våra projekt.
Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är ett delorgan inom styrelsen som bereder ärenden till styrelsens beslutsmöten och som på uppdrag av styrelsen kan utföra olika insatser. Arbetsutskottet ansvarar och beslutar ärenden som berör ansökan om mikrostöd inom Folkungaland.

 

Jan Owe-Larsson
Ordförande
070 859 2440
jan.owe-larsson@prio.se

 

Kristin Henrysson
Vice ordförande
070 942 4296
henrysson@bjalbo.com

Laila Mårdh
Ordinarie i AU

Tommy Aarna
Ordinarie i AU

Patric Andersson
Ersättare i AU

Eddie Uggla
Ersättare i AU

vakant
Ersättare i AU

 

.