Hitta projekt

STÖDMOTTAGARE:
Grebokajak AB

KONTAKT:
Julia Wiberg
info@grebokajak.se

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Åtvidaberg

TEMAOMRÅDE:
Företagande och arbetstillfällen
 

JOURNALNR:
2020-781

STARTDATUM
2020-02-21

SLUTDATUM
2022-11-30

BEVILJAT STÖD:
200 000 kr

PROJEKTOMFÅNG:
317 650 kr

PROJEKTSTATUS:
Pågående

Kajakboxar


Vilken är målgruppen för projektet?
Målgruppen är män och kvinnor i olika åldrar, och barnfamiljer. Kajakerna är säkra, lätta att paddla och anpassade för nybörjare. Upplevelserna riktar sig både till de utan tidigare erfarenhet och vana friluftsmänniskor.


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att förenkla och tillgängliggöra naturupplevelser med kajak på fler ställen i Östergötland. Målet med projektet är att utveckla ett uthyrningskoncept som kompletterar olika erbjudande och upplevelsepaket för att öka attraktionskraften och tillströmningen av besökare till platsen. Projektets aktiviteter består av att bygga kajakboxar, köpa kajaker och dess tillbehör, identifiera möjliga strategiska platser för kajakboxars placering, utveckla och testa ett internet baserat låssystem, erbjuda prova på paddling aktiviteter och genomföra diverse marknadsföringsinsatser.


Vad är bakgrunden till projektet?
Bakgrunden till projektet är ett behov att utveckla och utöka verksamheten inom Grebo Kajak. Företaget startade våren 2018 i liten skala med en kajakstation i Grebo. Företaget startades som en bisyssla eller deltidsarbete i syfte att kombinera arbete med vistelse i naturen.

Våren 2019 utökades verksamheten med ytterligare två kajakstationer, en i Linköping City och en utanför Loftahammar på en campingplats vid Gudingebadet. Det anordnas flera turer eller upplevelser tillsammans med flera olika samarbetspartners. Idag bedriver Grebo Kajak uthyrning vid tre kajakstationer. För att kunna satsa helt på verksamheten behöver dock företaget utökas och utvecklas ytterligare – bl a med fler kajakstationer och fler samarbetspartners.


Vilka andra samarbetar projektet med?
Projektet samarbetspartners består av:

 • Bygg och anläggningsprogrammet, Bildningscentrum Åtvidabergs kommun. De kommer bygga en av kajakstationerna.
 • Markägare, när det gäller tillåtelse till uppställning av kajakboxarna. Ev samarbete kring tillsyn.
 • Campingplatser/hotell eller andra lokala aktörer för samarbete kring t ex tillsyn. Beroende på typ av samarbetspartner kan också olika upplevelsepaket sättas ihop, t ex kring mat och boende inkluderat. 
   


Är projektet nytänkande och i så fall hur?

 • Kajakuthyrning som en självservice med små boxar utspridda geografiskt och med möjliga öppettider 24/7 är vad vi känner till ingen annan som har.
 • Grebo Kajak utvecklas och kommer att kunna erbjuda paddling i en sträcka mellan uthyrningsstationerna.
 • Genom att starta upp fler kajakstationer kan Grebokajak erbjuda paddelupplevelser eller paddelpaket där man paddlar t ex mellan två stationer i Kinda kanal. Genom ett sådant erbjudande skulle det bidra till att öka attraktionskraften till området hos både lokalbefolkning och turister. Det vanligaste är annars lån eller uthyrning om du redan har bokat boende, större bemannade uthyrningsstationer på  kusten samt uthämtning och lämning av kajak där du själv får lasta och transportera.
 • Som en del i projektet kommer ett nytt låssystem testas, byggas och installeras som helt kontrolleras via internet. Detta möjliggör upplåsning på distans, samt tar bort behovet av att åka ut till varje box och ändra kod på hänglåsen mellan kunderna. Vilket spar såväl tid som miljöpåverkan genom minskat behov av resor.
 • Denna del av projektet är ett försök att öka innovationen och nytänkandet i en bransch som traditionellt inte är så innovativ utan bygger på en ställning kajaker som sköts av en person bakom disk.
 • I projektet är en prototyp av låssystemet tänkt att skapas och testas på en station, om denna efter utvärderingen verkar fungera bra så ser vi en stor potential att ta detta vidare som en egen produkt som kan användas på andra kajakboxar för att på så vis möjliggöra minskad tidsåtgång samt klimatpåverkan.Övriga länkar
https://www.grebokajak.se/