Hitta projekt

Hitta projekt

  • Därför finns projektet
  • Snabb Fakta

Hälsoprojekt landsbygd


Vilken är målgruppen för projektet?
Projektet riktar sig främst till kvinnor och män i ålder 15-70 år som är bosatta på Landsbygden i Finspångs kommun. Det gäller personer bosatta i området runt Lotorp, Butbro, Igelfors och Regna, men projektet kommer även gynna personer bosatta i Finspångs tätort.

Projektet riktar sig både till individer som idag är fysiskt aktiva, men även till individer som vill påbörja sin resa mot en hälsosammare livsstil. Det kommer att ge dessa personer möjlighet till att utföra motion, idrott och rehabilitering samt behandlingar i nära/närmre anslutning till sina hem. Vilket kommer ge fler personer möjligheten att leva ett friskare och hälsosammare liv. Det kommer även öka utbudet av friskvårdsrelaterade aktiviteter i Finspångs Kommun.


Vad är syftet med projektet?
Syftet med projektet är att skapa en samlingsplats för människor på landsbygden som vill utveckla sin hälsa - oavsett tidigare erfarenhet. Målet är att erbjuda en fullserviceanläggning med gym, samtalsterapeut, gruppträning, personlig träning samt olika typer av reakreationsbehandlingar. Projektets aktiviteter består av att fördubbla träningsytan, köpa träningsutrustning, bygga omklädningsrum och dusch, bygga och möblera samlingslokal och ta fram skylt.


Vad är bakgrunden till projektet?
Tanken med projektet har vuxit fram under våra år som egenföretagare. Vi har identifierat den ökade efterfrågan på välutrustade träningsanläggningar på landsbygden, där kunden får möjlighet att utföra kompletterande träning till sin idrott, starta sin hälsoresa eller finna en plats för samtal och samhörighet med andra människor.

Efterfrågan ökar stadigt för att kunna utveckla sin hälsa på ”hemmaplan”, där man har nära hem efter utfört pass/utförd behandling. I vårt närområde finns flera större träningsanläggningar med ett högt medlemstryck. Det vi vill komplettera med är en välutrustad anläggning med en lugnare gymmiljö. Våra kunder ska kunna
träna i sin takt utan att bli stressade av köer till maskinerna och höga ljudnivåer. Vi ser också att utbudet av kompletterande (lugnare) träning såsom meditation och yoga är stort och att vi kan påverka den psykiska hälsan hos befolkningen genom att erbjuda det i kombination med samtalsterapi. Något som skulle bli unikt för vår anläggning, då ingen av Finspångs träningsanläggningar erbjuder samtalsterapi idag.


Villka andra samarbetar projektet med?
Projektet samarbetar med lokala aktörer när det kommer till renovering av lokalerna. När projektet sen står klart kommer vi även att samarbeta med lokala friskvårdsföretag som vill bredda sin verksamhet genom att kunna erbjuda tjänster på vår anläggning.


Är projektet nytänkande och i så fall hur?

  • Genom att skapa en ”fullserviceanläggning” med både gym, gruppträningar och behandlingar på landsbygden så sparar det på miljön och ger fler människor (unga som gamla) möjlighet till ett friskare liv.
  • Att vi också bjuder in egenföretagare som verkar inom samma bransch som oss gör att vi sticker ut från mängden.
  • Vi vill även ha en affärsmodell där ex. den personliga tränaren/terapeuten har möjlighet att ”hyra” in sig på anläggningen för en mindre summa pengar och sedan själv få bestämma sina egna priser. Det gör att affärsmannadelen finns kvar och man tappar inte glädjen med att kunna tjäna så mycket pengar man önskar. Det finns ingen provision som går till oss som ägare.
  • Genom att ha en bred anläggning så har vi också en unik möjlighet att behandla en kund på massagebänken för att sedan gå direkt ut på gymgolvet för att implementera nya rörelser. Detsamma gäller att det ger oss som personliga tränare möjlighet att nyttja vår samlingslokal för de kunder som vill träna i en lugnare miljö.Övriga länkar
https://www.getprepared.se