Foto: Carl Schnell

Dialogmöte i maj

Delta i en första träff för att samla in synpunkter och idéer för att utveckla landsbygden där du bor.
När: 26 maj 2021
Tid: kl. 18.00-20.00
Var: virtuellt via Zoom
Anmälan: Anmäl dig i den här länken senast den 24 maj.

Under träffen möts olika landsbygdsaktörer från vårt nya verksamhetsområde för att tillsammans skapa en gemensam bild om hur ditt närområde och vårt samlade geografiska område kan utvecklas. Efter majmötet kommer vi att fortsätta med en uppföljning i din kommun efter sommaren, se separat program för detta. Vi hoppas att du själv kommer och att du sprider inbjudan till andra intresserade.
 

Zoom

Länk: klicka här
Meeting Id: 810 1612 9218
Password:  229908
 

Handlingar

Program- Dialogmöte 2021-05-26
Lathund om virtuella möten
 

Kontakta oss

Strategiarbetet leds av en skrivargrupp som håller ihop arbetet:
Ibrahim Beganovic, ordförande
Jeanette Unér, verksamhetsledare
Sven-Inge Arnell, processledare

Till skrivgruppens hjälp finns en styrgrupp som består av arbetsutskottets medlemmar. Vill du komma i kontakt med någon av oss? Har du funderingar eller inspel, eller har du någon träff på gång som vi kan medverka i, är du varmt välkommen att höra av dig till jeanette@leaderfolkungaland.se

Dialogmöte