Hitta projekt

STÖDMOTTAGARE:
Vretaslingan ekonomisk förening

KONTAKT:
Caisa-Lena Blom
Caisa-lena.blom@telia.com

GEOGRAFISKT OMRÅDE:
Linköping

TEMAOMRÅDE:
Livskvalitet och attraktivitet
 

JOURNALNR:
2016-6587 del av Ro i landet

STARTDATUM
2017-10-13

SLUTDATUM
2018-10-13

BEVILJAT STÖD:
22 000 kr

PROJEKTOMFÅNG:
90 742 kr

PROJEKTSTATUS:
Avslutat

Vreta SkiCenterVad är syftet med projektet?
Genom att göra Vreta SkiCenter till ett officiellt Vasalopps Center stärks Vreta SkiCenter som attraktiv tränings- och tävlingsanläggning både för elit- och motionsskidåkare, unga som gamla.  Arrangemanget Vreta SkiMaraton,  som är ett seedningslopp till Vasaloppet,  blir attrativare för elitskidåkarna och därigenom kan motionsskidåkarna tävla sig till bättre startnummer i Vasaloppet.Vilken är målgruppen för projektet?
Skidåkare som planerar att åka något av de Vasalopp som finns i utbudet. Redan nu åker alla barn under 16 år gratis i anläggningens spår och det finns ca 50-70 barn och ungdommar som regelbundet tränar i anläggningen. Med en vasaloppsstatus på anläggningen ges dessa barn ännu bättre förutsättningar att lyckas med sin sport vilket med all sannolikhet leder till att fler barn vill ingå i någon träningsgrupp.Hur ska projektet genomföras?
Skriva en ansökan till Vasaloppet och där redogöra för organisation, diciplin, redogöra för de kriterier som gäller, beskriva intressenter till anläggningen och marknadsplanen liksom hur vi planerar att använda anläggningen i framtiden.Vilka mål har projektet?
Projektets kortsiktiga mål:
Fått ett godkännande av anläggningen som ett officiellt Vasalopps Center och genomföra ett seedningslopp med flera elitåkare i startfältet.

Projektets långsiktiga  mål:
Årligen genomföra seedningslopp för Vasaloppet med elitåkare i startfältet och av mellansveriges skidåkare ses som den mest välskötta Vasalopps Centret  i mellansverige.


Nyfiken på mera?
Vreta Slingan- en verksamhet utan bakhalt