Studie om fiskvägar gav stipendium

Nyhets bild

Motala kommuns miljöstipendium för 2015 om 15 000 kronor tilldelas Åke Wester, Claes Wadsten och Anders Rockler med motiveringen:


”En omfattande förstudie för fria fiskvandringsvägar i Motala ströms avrinningsområde är nu färdigställd av Sweco med Hushållningssällskapet Östergötland som projektägare. Det var Åke Wester som tog initiativet till projektet och tillsammans med Anders Rockler och Claes Wadsten, utökade de idén att omfatta både Motala ströms huvudfåra samt Svartån upp till Mjölby. De tre har med ideellt arbete gjort en avgörande insats för att bistå projektledaren med att driva projektet framåt.

Förstudien är ett neutralt och sakligt diskussionsunderlag inför det fortsatta arbetet med att komma tillrätta med de vandringshinder som har stor negativ påverkan på djur och växtlivet i våra vattenmiljöer. De har arbetat i samråd med myndigheter och berörda vattenkraftbolag. De har beskrivit varje hinder som finns längs vägen. Hur man kan göra för att få en väg runt om, uppskattade kostnader och hur mycket energi man förlorar från kraftverken. Åtgärder som föreslås i studien bidrar också till att återskapa naturmiljöer. Materialet ska fungera som en kunskapskälla och utifrån den kunna göra prioriteringar och sunda överväganden i alla olika ambitioner, de föreslagna alternativen syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska samhällsmässiga ramar.”

 

Läs mer om detta på Jordbrukaren nr. 1, 2016
http://issuu.com/jordbrukaren/docs/jordbrukaren_nr1_2016

​Ladda ner rapporten här »

Fler Nyheter

2024-02-02
Offertförförfrågan löpande ekonomihantering och revision

2024-01-30
Save the date: Folkungalands årsstämma

2024-01-15
Offertförfrågan utvärdering av projektstöd till företag

2024-01-10
Mikrostöd

2023-11-20
Informationsmöte i Boxholm

2023-11-01
Informationsmöte i Skärskind

2023-10-20
Leader runt Vättern

2023-07-01
Vi har stängt i sommar!

2023-04-14
Välkommen till Årsstämma 2023

2023-03-02
Nu samlas Leadersverige - på gemensam webbplats

2022-07-05
Skulpturpark Vadstena

2022-05-09
Extra årsstämma

2022-03-28
Varmt välkommen till ett fysiskt årsmöte med Folkungland

2021-12-15
Är du vår nya medarbetare? Nu söker vi en administratör!

2021-09-21
Fläskomaten - här blir det enkelt och prisvärt att handla närproducerat

2021-06-29
Remissversion av strategi klar

2021-05-30
Lokala (häst) krafter har skapat trivsel

2021-03-15
Kallelse till årsstämma 2021

2021-03-10
Vreta Slingan - en verksamhet utan bakhalt

2021-03-07
Snackis och nyheter

2021-02-12
Vill du utveckla dig eller ditt företagande på landsbygden?

2020-12-05
Magasinet Kråkeryd satsar på framtiden

2020-09-28
Träningsanläggningen i Lotorp utökar

2020-09-09
Din åsikt är viktig!

2020-07-20
Projektet Kajakboxar flyter på

2020-06-17
Nya skulpturer i Vadstena Folkets Park

2020-04-03
Kallelse till virtuell årsstämma 2020

2020-02-28
Mikrostöd slut

2019-12-02
Utvärdering av långtidseffekter av projekt genomförda 1996-2013

2019-10-18
De blev pristagare på Folkunga galan 17 oktober 2019

2019-08-30
Röstning & projektmagasin

2019-05-13
Folkungagala 2019

2019-04-03
Välkommen till föreningsstämman 2019

2019-03-20
Rural Inspiration Awards

2018-12-10
Leaderåret 2018

2018-05-28
Välkommen till extra föreningsstämma 2018

2018-03-08
Välkommen till föreningsstämman 2018

2018-02-09
Åk med Folkungabussen- låt dig inspireras

2018-01-15
Konferens: Service på landsbygden i fokus

2017-12-17
Save the dates

2017-11-10
Ny på landet- vinnare av Ullbagge Priset 2017

2017-09-14
Vi erbjuder stöd upp till 22 000 kr

2017-09-07
Ny på landet har gått vidare till slutnominering och har chans att vinna Ullbaggepriset 2017!

2017-08-24
Nya urvalskriterier för stöden

2017-06-08
Projekt Skansen går vidare

2017-04-13
Vånga bygdegårdsförening inviger det senaste bygget

2017-02-14
Välkommen till föreningsstämman 2017

2016-12-14
Nya projekt godkända

2016-11-28
Här fixar barnen sin egen närodlade skolmat

2016-09-26
Leader i Sverige firar 20 år!

2016-08-26
Utlysning

2016-06-21
Nya projekt godkända

2016-03-18
Informationsträffar

2016-03-18
Arbete kring paraplyprojekt pausat

2016-01-28
Klart för att ansöka om Leaderstöd

2016-01-28
Välkommen till Folkunglands nya hemsida!

2016-01-27
Studie om fiskvägar gav stipendium