Omberg, Foto: Carl Schnell

Remiss

Nu finns det en remissversion av Lokal Utvecklingsstrategi för Leader Folkungaland. Denna version har riktats in på analyser, övergripande mål och tänkta insatsområden. Strategin har arbetats fram genom dialoger, möten och enkätundersökningar tillsammans med representanter från bland annat kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar och näringsliv. Inräknat de privatpersoner som också deltagit har upp emot 400 personer deltagit i detta arbete. 

Ladda ner remissversionen från denna länk
Remissversionen utan grafik

 

Dina synpunkter är viktiga

Skicka gärna in dina synpunkter med hjälp av ett digitalt formulär. Remissperioden är förlängd till den 15 september. 

Ge synpunkter på utvecklingsstrategin

 

Vad händer efter remissperioden?

Vi kommer att sammanställa synpunkterna och revidera utvecklingsstrategin ytterligare och några ytterligare avsnitt ska komplettera strategin.  På kommunvisamöten kommer vi att gå igenom strategin och se om det behöver tillföras något mer för att få till det som ska skapa ännu bättre förutsättningar för våra landsbygder. Slutmålet är att ha en färdig strategi senast den 15 oktober.
 

Kontakta oss

Strategiarbetet leds av Arbetsutskottet. Vill du komma i kontakt med någon av oss? Har du funderingar eller inspel, eller har du någon träff på gång som vi kan medverka i, är du varmt välkommen att höra av dig till jeanette@leaderfolkungaland.se

Dialogmöte