Lokalt ledd utveckling enligt Leader metoden

Vi bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Många kommuner ingår i Folkungaland.
Vårt kansli finns i Vreta Kluster, hjärtat för de gröna näringarna i länet. Vi för landsbygden framåt!

Styrelse
Arbetsutskott
Valberedningen
Föreningsmedlemmar

.