Art Camp- en skulptur park i Vadstena, Foto: Jonas Sällberg

Leaderstöd för utveckling på landsbygden

 

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka finansiering. Det enda undantaget är att privatpersoner inte kan söka Leaderstöd. 

Leadermetoden grundas på det så kallade trepartnerskapet.  Den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att få utveckling. Samarbetet eftersträvas även på projektnivå. I Leaderprojekt välkomnas ett gränsöverskridande samarbete som kan sträcka sig över olika branscher, samhällssektorer, kommuner och även länder. 

 

Grundvillkor för att få Leaderstöd

 • Projektets nytta tillfaller landsbygden med upp till 20 000 invånare inom Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, och Åtvidaberg kommuner eller den västra delen av Norrköpingskommun.
 • Projektet har en tydlig koppling till ett av Folkungalands insatsområden:
  -    företagande/arbetstillfällen
  -    livskvalité och attraktivitet
  -    kommunikationer
  -    miljöförbättringar och
  -    mångfald
 • Projektet arbetar aktivt med de horisontella målen:
  -    Jämställdhet
  -    Ungdomsinflytande
  -    Samverkan
  -    hållbar utveckling och
  -    mångfald
 • Projektet är nyskapande och utvecklande för orten eller närområdet. Exempel på detta kan vara att:
  -    möjliggöra nya och fungerande produkter eller tjänster
  -    utveckla metoder och verksamheter som inte redan finns
  -    vidareutveckla en metod eller verksamhet
  -    pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller nya former av mötesplatser
 • Projektet har en tanke för hur verksamheten är tänkt att fortsätta efter projekttidens slut, d.v.s. vad, var och hur lever det vidare?

 

Våra insatsområden »

 
Urvalsprocess

Din projektansökan ska först och främst uppfylla grundvillkoren. När alla grundvillkor är uppfyllda används urvalskriterier för att välja ut vilka ansökningar som ska få stöd.  Inget enskilt urvalskriterium måste vara uppfyllt för att en ansökan ska kunna beviljas, utan det är poängsättningen som avgör. Projektansökan vägs och rangordnas även så att en proportionell fördelning av projektmedel totalt uppnås mellan kommunerna. Likaså måste LAG av administrativa skäl ta hänsyn till att en huvudsaklig jämn fördelning av projekten över programperioden uppnås. För att få Leaderstöd ska din projektansökan ha minst 300 poäng.

 

Urvalskriterier »

 

Projekthandbok

 

.